Mental sundhed og trivsel: Den afgørende faktor på arbejdspladsen

Hvad er din ABC for mental sundhed?

Mental sundhed og trivsel er en stor udfordring i dagens Danmark, herunder også på arbejdspladserne. Faktisk føler hver syvende voksne dansker sig stresset, og andelen af danskere med højt stressniveau er steget fra 21% i 2010 til 29,1% i 2021.

Vi lever efter en samfundsorden, hvor det at stå stille betragtes som en tilbagegang. Hvor vækst, optimering og konstant øgning af tempo og kompleksitet er faktorer i stort set alle brancher. Det moderne samfunds psykologiske krise er en udmattelseskrise, hvor udbrændthed er en af konsekvenserne, som er forbundet med følelsen af at være fremmedgjort.

Mange mister føling med sig selv. Det føles som et hamsterhjul eller som om, vi konstant prøver at løbe op ad rulletrapper, der kører nedad. Dette skyldes eksplosionen af to-do-lister, det målbare liv, præstationspres, forventninger og krav, individualisering af skyld og skam, og vores behov for at kontrollere og optimere verden.

Quiet quitting, hvor medarbejdere stopper med at engagere sig og investere tid og energi i deres arbejde, men formelt set fortsætter med at være ansat, høj medarbejderomsætning, højt sygefravær mv. er håndgribelige konsekvenser, som vi må adressere og ændre. Men hvordan gør vi det?  

I 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande, herunder Danmark, 17 verdensmål – Bæredygtighedsudviklingsmålene (SDG’erne). Et af målene er nr. 3 – Sundhed og trivsel, delmål 3.4: “Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme og dyrk mental sundhed.” Inden 2030 skal tidlig dødelighed som følge af ikke-smitsomme sygdomme reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed skal fremmes.

Er I den virksomhed eller offentlige organisation, der gør en afgørende forskel i arbejdet med mental sundhed og trivsel? Mærker I værdien i form af engagement, energi, arbejdsglæde, innovation, resultater og varige konkurrencemæssige fordele.

 

Mental sundhed er et fælles ansvar – Det skal handle om at få det bedste ind i mennesker i stedet for konstant at få det bedste ud af dem…

Hvad kan vi SAMMEN gøre? Et forslag er at bruge “ABC for mental sundhed”.

Helt tilbage fra Aristoteles tid har mennesket bevist, at vi bliver, hvad vi gør. Forskningsprogrammet “ABC for mental sundhed” (Act-Belong-Commit) opfordrer os til at gøre sundhedsfremmende aktiviteter for vi bliver mentalt sunde ved at gøre mentalt sunde ting.

ABC for mental sundhed er en forståelses- og arbejdsramme, som er med til at skabe et fælles sprog og en fælles referenceramme og bevidsthed om mental sundhed. Målet med ABC for mental sundhed er at gøre det lettere for den enkelte at handle og arbejde med mental sundhedsfremme i praksis, både internt i egen afdeling og på tværs i organisationen.

“Act-Belong-Commit” er oprindeligt fra Australien og har de seneste år spredt sig til andre lande – herunder også Danmark, hvor det er oversat til: “Gør noget aktivt”, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt“.

Forskning viser, at mental sundhed styrkes og vedligeholdes ved, at vi gør noget aktivt, engagerer os i fællesskaber og føler, at livet er meningsfuldt. (Læs mere på www.abcmentalsundhed.dk). 

Det behøver ikke være store forkromende forandringsprojekter – tvært i mod! Mindset, struktur og mikrohandlinger er en god start. Som eks. accept af og fokus på pauser, bevægelse frem for at sidde ned hele dagen, samarbejde og meget mere.

KURSUSTILBUD

Introduktion til bæredygtighed

Alle taler om bæredygtighed, men hvad er det egentlig? Er det bare et corporatebuzz-word eller en værdiskabende tilgang, som er tvingende nødvendig i branchen?

Få en grundlæggende forståelse for bæredygtighed.

Lær de vigtigste tendenser og begreber at kende. Og udforsk sammen med andre, hvor branchen kan bidrage til bæredygtig omstilling og samtidig skabe forretning.

Vi kan ikke ændre fremtiden med det samme mindset som skabte udfordringerne. Den indre bæredygtighed er essentiel både for at håndtere komplekse bæredygtighedsudfordringer men også for at håndtere den stigende samfundstrussel med stress og manglende mental sundhed.

Uanset organisatorisk rolle er det værdifuldt at have en grundlæggende forståelse af bæredygtighed – ydre som indre. For bæredygtighed sker på tværs og bliver et ansvar for alle.

KURSUSTILBUD

Teamtrivsel

Virksomheder trives når medarbejdere og ledere trives.

Bruger du og dit team jeres ressourcer og potentiale?

Uanset om dit team har god trivsel og gerne vil fastholde og udvide det eller I er fanget i konflikter, manglende psykologisk tryghed, usikkerhed og stort sygefravær, så giver det mening at arbejde med trivsel og mental sundhed. 

Stress og negativitet smitter, men det gør trivsel og arbejdsglæde heldigvis også!

Trivsel kan trænes. Det vi fokuserer på bliver vi bedre til.

Få viden og effektive værktøjer til at skabe og videreudvikle et sundt arbejdsmiljø med psykologisk tryghed, øget individuelt- og organisatorisk trivsel og positiv kommunikation. Det giver jeres team større overskud, nærvær, samarbejde og positiv kommunikation, arbejdsglæde og performance.

KURSUSTILBUD

Lederens trivsel

Som leder tager du meget på dine skuldre, du har et stort ansvar og mange arbejdsopgaver.

Du skal navigere dig selv, medarbejderne og virksomheden i mål i en kompleks og foranderlig verden.

Som leder skal du også skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor trivsels og performance er i balance.

Men hvad med dig selv. Hvordan er din egen trivsel? Hvordan forhindrer du stress, udbrændthed og undgår at ende i hamsterhjulet? Få et frirum til at reflektere over hvad trivsel er for dig.

Få viden og effektive værktøjer og en personlig plan til at finde din styrker, øge din mentale sundhed, robusthed og overskud, få mere nærvær, glæde og personlig power som leder.

KURSUSTILBUD

Det handler om god ledelse

I en omskiftelig verden har vi brug for et styrkebaseret mindset der kan håndtere forandringerne i hverdagen og trives med det.

God ledelse er bla. styrkebaseret som handler om at styrke ledere og medarbejdere til at navigere i en omskiftelig verden.

Få værktøjerne til god ledelse og til at lede med en styrkebaseret tilgang.