Styrkekort

Styrkekort kan hjælpe dig og dit team til at arbejde styrkebaseret og skrue op for engagement, energi, meningsfuldhed, arbejdsglæde og samarbejde

Styrkespotting er en af øvelserne I kan lave i teamet eller i ledergruppen, hvor I anerkender hinandens styrker. Det giver energi og løfter hele teamet.

Kontakt mig for information om alle de muligheder brug af styrkekort giver individuelt og i teamet og hvis I ønsker en faciliteret workshop i at arbejde styrkebaseret.

Styrkekortene koster 175 kr. + moms og porto og 1.500 kr. + moms og porto for 10 sæt.

Det skal handle om at få det bedste ind i mennesker i stedet for konstant at få det bedste ud af dem…

Styrkekort er et værdifuldt værktøj til at identificere og arbejde med dine topstyrker. Der er forskningsmæssigt belæg og en dokumenteret effekt af at arbejde med styrker:

Vi bliver gladere, mere tilfredse, får positiv energi, er mere engagerede, laver bedre præstationer og når vores mål mere effektivt.

Styrkekortene bruges individuelt, i 1:1 samtaler med dine medarbejdere, i coaching, i workshops og i undervisning.

Styrkekortene repræsenterer de 24 VIA karakterstyrker. Tag evt. en gratis styrketest på: https://www.viacharacter.org og find dine topstyrker. Tag gerne kontakt, hvis du ønsker vejledning i din styrkeprofil.

Vil du vide mere om hvad det kan tilføre dig og din virksomhed at arbejde bevidst med styrker, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende dialog.

Karakterstyrker er basis byggeklodser til menneskelig godhed og menneskelig vækst, udvikling og blomstring. De er kerne elementer og udgør den del af personligheden, hvor vi er den bedste udgave af os selv
Niemiec, 2013

Forslag til øvelser med styrkekort:

1. Identificer dine topstyrker

Identificer dine top 5 styrker ved at kigge kortene igennem og finde de 5 styrkekort som du mener bedst repræsenterer dig. Tænk på et mål du tidligere har opnået, hvilke styrker var i spil for at nå i mål? Hvilke aktiviteter motiverer dig? Når du laver noget, der giver dig energi, er det sandsynligvis baseret på dine styrker.

Når du har identificeret dine topstyrker, så tænk over hvordan dine styrker kan hjælpe dig til at nå nuværende mål og overkomme udfordringer.

2. Styrkespotting

Styrke-spotting er at lede efter og afdække, hvad der styrker dig selv og andre. I grupper af 2-4 personer starter en med at fortælle i 3-4 min. om en succes på jobbet eller en situation, hvor du har følt dig som en fisk i vandet. De andre i gruppen finder de styrkekort, der passer på dig i forhold til din fortælling. Efterfølgende præsenterer gruppen dig for de styrker, de har fået øje på. En i gruppen holder øje med tiden. En ny i gruppen fortæller, og de andre spotter styrker. Fortsæt til alle har været igennem. Øvelsen giver værktøjer til styrke-spotting – også i hverdagen.

Stop aldrig med styrke-spotting!

3. Præsenter dine styrker

Find de fem styrker som du synes repræsenterer dig bedst. Præsenter dig selv for en kollega med dine fem topstyrker og fortæl, hvordan du i dagligdagen sætter disse styrker i spil.

Fx Min styrke ”mod” sætter jeg ofte i spil ved at kaste mig ud i nye arbejdsopgaver, som jeg ikke har prøvet før, eller kun har lidt erfaring med. Som eksempel kan jeg nævne…

Byt og lyt til din kollega.

5. Styrkefeedback

Som leder/medarbejder eller i jeres team – brug styrkekortene til at give en styrkebaseret feedback. Fokuser på de styrker som person, der skal have feedback har sat i spil. Hvor ser du styrken hjælpe i opgaveløsningen og hvor kan fokuspersonen blive endnu bedre ved at sætte en eller flere styrker bedre i spil? Har du ikke nok informationer til at vurdere styrkerne, så spørg ind til konkrete eksempler og lyt.

6. 360 graders styrke profil

Spørg 5-10 personer på dit arbejde og i dit privatliv om hvor de ser dine styrker. Vælg forskellige interessenter, som fx. din chef, en kollega tæt på, en kollega du kun interagerer med en gang i mellem, dem du har det godt med og dem du har udfordringer med. Du får en enestående mulighed for at opdage og udforske dine egne styrker og spørge andre, hvad de synes du er god til, og hvilke styrker de har bemærket hos dig.

Overvej, om du ønsker at modtage svar på mail, telefon, videoklip, lydfil eller via et fysisk eller online møde. Hvis du ikke får svaret på skrift eller lydfil, så spørg om du må optage samtalen, så du bedre kan huske feedbacken efter samtalen. Husk at kvittere og takke for besvarelserne.

Reflekter over; hvordan føles det at få svarene med alle dine styrker? Er der et mønster i svarene? Er der forskel på hvordan du selv ser dine styrker og hvordan andre opfatter dig? Er der forskel på svarene fra arbejdspladsen og privatlivet? Hvad overraskede dig? Hvad har du lært om dig selv?Hvilke styrker vil du

på og hvordan vil du anvende dine topstyrker fremadrettet?

7. Udforsk dine styrker

Sæt et mål eller tag udgangspunkt i et af dine nuværende mål – det kan være på arbejdet eller privat. Udvælg en af dine styrker. Fx. ”vedholdenhed”. Hvilke veje skal du gå for at nå målet, hvor vedholdenhed kan hjælpe dig? Skriv mindst 3 veje at gå. Skriv også hvilke forhindringer du forudser for hver vej du har valgt. Lav en liste over de strategier du kan tage i brug for at imødekomme forhindringerne og nå dit mål. Tag evt. en eller flere styrker med i oversigten så du får en personlig handlingsplan til at nå dine mål ved brug af dine styrker.

8. Overforbrug af dine styrker

Er der en af dine topstyrker, som falder dig så let, at du ind i mellem kommer til at skrue lidt rigeligt op for den? Fx. topstyrken ”ledelse” – her kan man ved overforbrug komme til at dominere andre og ikke lade andre komme til. Eller styrken ”mod” som ved overforbrug bliver til dumdristighed. Hvilken styrke(r) kan du komme til at overdrive? Hvordan kan du skrue ned for styrken for bedre at komme i mål med dine mål, løse udfordringer, interagere succesfuldt med andre mennesker mv.

9. Underforbrug af dine styrker

Når noget er rigtig svært, demotiverende eller kedeligt, så overvej om du kan skrue op for en eller flere af dine styrker? De vil kunne hjælpe dig i din opgaveløsning og i det mindset. Hent gerne hjælp hos en kollega til at identificere, hvilke styrker du underspiller og hvordan du kan sætte styrkerne bedre i spil.

Er der en af dine kolleger som har de styrker du selv har svært ved, så tag fat i vedkommende og få hjælp til at udvikle dine egne styrker.

10. Dig når du er bedst

Øvelsen har vist sig i en række undersøgelser at være udbytterig for din trivsel. Den øger dine positive følelser som håb og optimisme, fremmer positive forventninger til fremtiden og styrker dine mestringsstrategier.

Forestil dig, hvordan dit liv ser ud om fx. et år. Luk øjnene og visualiser:

Hvor langt er du fremme – vær specifik på et bestemt tidspunkt i dit liv. Hvordan ser dit liv ud? Hvad arbejder du med? Hvad har du opnået? Hvordan er din relation til de nærmeste i dit liv – din familie, venner, kolleger mv.?

Forestil dig, at du har opnået alt det, du håber på. Hvad tænker, føler og gør du i dit fremtidige jeg? Giv dig tid til at mærke efter. Gør det så konkret og virkelighedsnært som muligt. Kommer du på afveje til urealistiske fantasier, så hiv dig selv tilbage på sporet, så du i tankerne visualiserer alt det bedste, du kan forestille dig at have opnået. Bliv i scenariet et stykke tid og tag alle indtryk, følelser, styrker og beslutninger med ind.

Når du åbner øjnene igen, så skriv med det samme din visualisering ned så detaljeret som muligt. Hvilke styrker var i spil i dit fremtidsscenarie? Lav en plan for hvordan du når målene i ”dig når du er bedst”. Hvilke styrker skal du fokusere på? 

KURSUSTILBUD

Introduktion til bæredygtighed

Alle taler om bæredygtighed, men hvad er det egentlig? Er det bare et corporatebuzz-word eller en værdiskabende tilgang, som er tvingende nødvendig i branchen?

Få en grundlæggende forståelse for bæredygtighed.

Lær de vigtigste tendenser og begreber at kende. Og udforsk sammen med andre, hvor branchen kan bidrage til bæredygtig omstilling og samtidig skabe forretning.

Vi kan ikke ændre fremtiden med det samme mindset som skabte udfordringerne. Den indre bæredygtighed er essentiel både for at håndtere komplekse bæredygtighedsudfordringer men også for at håndtere den stigende samfundstrussel med stress og manglende mental sundhed.

Uanset organisatorisk rolle er det værdifuldt at have en grundlæggende forståelse af bæredygtighed – ydre som indre. For bæredygtighed sker på tværs og bliver et ansvar for alle.

KURSUSTILBUD

Teamtrivsel

Virksomheder trives når medarbejdere og ledere trives.

Bruger du og dit team jeres ressourcer og potentiale?

Uanset om dit team har god trivsel og gerne vil fastholde og udvide det eller I er fanget i konflikter, manglende psykologisk tryghed, usikkerhed og stort sygefravær, så giver det mening at arbejde med trivsel og mental sundhed. 

Stress og negativitet smitter, men det gør trivsel og arbejdsglæde heldigvis også!

Trivsel kan trænes. Det vi fokuserer på bliver vi bedre til.

Få viden og effektive værktøjer til at skabe og videreudvikle et sundt arbejdsmiljø med psykologisk tryghed, øget individuelt- og organisatorisk trivsel og positiv kommunikation. Det giver jeres team større overskud, nærvær, samarbejde og positiv kommunikation, arbejdsglæde og performance.

KURSUSTILBUD

Lederens trivsel

Som leder tager du meget på dine skuldre, du har et stort ansvar og mange arbejdsopgaver.

Du skal navigere dig selv, medarbejderne og virksomheden i mål i en kompleks og foranderlig verden.

Som leder skal du også skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor trivsels og performance er i balance.

Men hvad med dig selv. Hvordan er din egen trivsel? Hvordan forhindrer du stress, udbrændthed og undgår at ende i hamsterhjulet? Få et frirum til at reflektere over hvad trivsel er for dig.

Få viden og effektive værktøjer og en personlig plan til at finde din styrker, øge din mentale sundhed, robusthed og overskud, få mere nærvær, glæde og personlig power som leder.

KURSUSTILBUD

Det handler om god ledelse

I en omskiftelig verden har vi brug for et styrkebaseret mindset der kan håndtere forandringerne i hverdagen og trives med det.

God ledelse er bla. styrkebaseret som handler om at styrke ledere og medarbejdere til at navigere i en omskiftelig verden.

Få værktøjerne til god ledelse og til at lede med en styrkebaseret tilgang.